prosjekt2

prosjekt2

Her er utfyllende info om prosjekt 2 med lenker til rapporter og artikler.
Disse sidene kan f.eks vedlikeholdes av prosjektansvarlig eller infopersonell ved de forskjellige institusjoenen.

Lancet:         

Human Pathlogy

Remote frozen section service: A telepathology project in Northern Norway

World Health Forum

Telemedicine in rural Norway
Comments